SUSTAINABILITY REPORT

MAJ 2015

Mitt första projekt som grafisk designer på Oriflames inhouse-avdelning var att formge deras första Sustainability Report. Rapporten riktar sig främst till Oriflames investerare, och handlar i stora drag om företagets arbete med hållbarhet, mänskliga rättigheter och miljösnälla produkter.


Oriflame är ett internationellt beautyföretag som har sin bas i Stockholm. Försäljningen av deras produkter sker främst via deras kataloger, som skickas ut var tredje vecka till deras konsulenter världen över. Formen på rapporten är därför inspirerad av just Oriflames kataloger, och tanken är att den ganska tunga texten ska upplevas mer lättläst. När det gåller bildval är det skönhet och hållbarhet som står i fokus.


Rapporten består av tre kapitel: Successful People, Great Products och Thriving Planet. Varje kapitel har dels sin egen färg, men också varsin grafisk symbol: ett hjärta för Successful People, en parfymflaska för Great Products och ett blad för Thriving Planet. Dessa syns på varje uppslag i respektive kapitel.


Den fullständiga versionen av Oriflames Sustainability Report finns tillgänglig här.